2G®YANGIN KAPI SİSTEMLERİ’nin vizyonu doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri takip edip uygulamaya hedeflenip,müşteri beklentilerini karşılayan,kolay satın alınabilir ve kullanılabilir,güvenilir ürünleri geliştirir,üretir ve satış sonrası hizmet veririz.

•Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi,belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, 

•Toplam Kalite felsefesini esas alarak,takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması, 

•İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek,performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi, 

•Süreçlerimizin performansını sistematik olarak ölçümleyerek,sürekli iyileştirmeye girdi sağlanması

•Tedarikçilerimizle karşılıklı fayda ilişkileri kurulması ve sürdürülmesi

•Değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapılması

•Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi,teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi

yönünde faaliyetlerimizi Çevre,İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek,yangın kapısı sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.