1. Tanımlar
1.1 "2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA",SATICI'dır.

1.2 “Müşteri”2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA’ya sipariş vermiş herhangi bir taraf veya 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA’ya ürün temini için teklif üzerine sözleşme yaptığı herhangi bir kişi olup,Müşteri’nin temsilcilerini,haleflerini ve yetkilendirilmiş devralanları da kapsar.

1.3 “Sözleşme”herhangi bir teklifin kabul edilmesiyle doğan herhangi bir sözleşme veya anlaşma olup,aşağıdakiler sonucunda ortaya çıkar;

1.3.1 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA tarafından yapılıp Müşteri tarafından kabul edilen bir teklif veya

1.3.2 Müşteri tarafından hazırlanıp 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA tarafından kabul edilen bir sipariş veya

1.3.3 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’nın verdiği fiyat teklifi ile ilişkili Müşteri tarafından hazırlanan bir sipariş.

1.4 “Ürünler”(nihai mallar) Sözleşmenin ana konusudur.

2.Genel
2.1 İşbu hüküm ve koşullar,Müşterinin uygulanmasını talep ettiği hüküm ve koşullar haricinde,2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA’nın ürünleri satmasıyla ilgili tüm Sözleşmelerde geçerli olacaktır.

2.2 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ve Müşterinin yetkili temsilcisi tarafından açıkça yazılı olarak onaylanıp imzalanmadıkça,işbu hüküm ve koşullar hiçbir değişiklik veya düzenlemeye tabi değildir.

2.3 Siparişlerin kabulü,kabul tarihinde Ürünlerin temin edilebilmesine tabidir.

2.4 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA Müşterinin verdiği bir siparişi kabul ettiğini veya Müşteri 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’nın pazarladığı ürünler için herhangi bir satış veya fiyat teklifini kabul ettiğini yazılı olarak internet sitesi,faks,e-posta veya elden ya da posta ile bildirdiğinde bir Sözleşme oluşmuş olur.

2.5 Herhangi bir teklif ya da sipariş olduğunda veya Müşterinin resmi Müşteri sipariş formu ile yaptığı bir teklif ya da sipariş kabul edildiğinde,bu resmi sipariş formu Müşterinin yetkilendirdiği bir şahıs tarafından verilmemiş veya imzalanmamış olsa bile,Müşteri siparişin geçerliliğini reddedemez.

3. Satış Fiyatları ve Ödemeler
3.1 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA  tarafından aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça,Müşterinin Ürünler için ödeyeceği satın alma bedeli,2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’nın sevkiyat tarihinde bu ürünler için geçerli olan liste fiyatıdır.

3.2 Satın alma bedeline Müşterinin ek olarak ödeyeceği Katma Değer Vergisi dahil değildir.

3.3 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ,Müşteriye haber vermeden liste fiyatlarını değiştirebilme hakkını saklı tutar.

3.4 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’nın liste fiyatları madde 3.3 ve öncesine göre Sözleşme tarihi ve Ürünlerin teslim tarihinde farklılık gösterirse,bu Ürünlerin Satın Alma bedeli 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’nın teslimat tarihinde uygulanan değişmiş liste fiyatına göre belirlenecektir. Karşılıklı olarak anlaşılmak suretiyle özel durumlar olabilir.

3.5 Aksi 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça,satın alma bedeli elden makbuz karşılığı veya havale/eft yoluyla firma hesabına nakit olarak ödenecektir.

İnternet sitemizüzerinden müşterilerden ödeme alabilmek için;Shopier ve İyzico ile firmamızın anlaşması bulunmaktadır. Banka kartı veya Kredi kartınız ile ödeme yapabilirsiniz. Dilerseniz Havale/EFT ile de ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Ödeme yaptıktan sonra hizmet faturası e-fatura/e-arşiv olarak müşterinin sisteme kayıtlı mail adresine iletilecektir.

Ödeme ekranında yapılan tüm işlemler,güvenlik,sorumluluk ve kart güvenliği koruma gibi alanlar Shopier ve İyzico sorumluluğundadır.

Müşteri,sipariş aşamasında verdiği bilgilerin doğruluğunu kabul eder. Girdiği bilgilere göre e-fatura/e-arşiv faturası tarafına gönderilecektir.

3.6 Müşteri ödemeyi zamanında gerçekleştirmezse,ödenmemiş tüm borçlar,ödeme tarihleri henüz gelmemiş olsa bile,muaccel hale gelerek peşin ödeme olarak Müşteri’den temin edilir.

3.7 Müşterinin 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’ya zamanında ödemediği tüm borçlar,Hakkında T.C. Merkez Bankası reeskont avans faizi oranının uygulanacağı hususunu kabul ve taahhüt ederler.

3.8 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA Sözleşmeden doğan haklarını elde edebilmek için Müşteriye herhangi bir hukuk davası açarsa ve/veya icra veya iflas takibine başvurduğu takdirde,Müşteri,Yasalara göre ödenecek tahsilat komisyonu da dahil olmak üzere,2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’nın bu davadan ve/veya icra veya iflas takibinden  kaynaklanan  masraflarını avukat ve müvekkil bazında yüklenecektir.

3.9 Müşterinin 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’ya zamanında ödemediği tüm borçlar,Türk Ticaret Kanunu’nun 1530’uncu maddesinin 7.fıkrasına  göre vadenin dolduğu tarihten ödemenin yapıldığı güne kadar izin verilen maksimum faize tabi olacaktır. İşbu oran ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her yıl ocak ayında ilan eder. Müşteri,bu faiz oranının,4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda öngörülen ticari işlere uygulanacak gecikme faizi oranından en az yüzde sekiz fazla olacağını kabul ve taahhüt eder. Bu sözleşmenin geçerli olacağı her yıl bakımından bu faiz oranı taraflar arasında geçerli olacaktır.

4.İndirimler
4.1 Fiyatlar 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça hiçbir indirime tabi değildir.

4.2 Herhangi bir indirime karar verilirse,sadece ödeme 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA tarafından ödeme tarihinde teslim alınırsa uygulanacak ve sadece 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’nın Ürünler için belirlediği fiyat listesi için geçerli olacaktır.

5.Teslimat
5.1 NAVLUN BEDELİ:navlun bedeli Müşteriye ait olacaktır. Ancak haftada bir kez ve belirlenen aynı gün olmak üzere sadece Bursa/Merkez nakliyeleri için ( Bursa ilçeleri ve şehir dışı nakliyeler hariç) 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA tüm normal mal sevkiyatının Müşterinin iş tesislerine nakliyesini karşılayacaktır. Özel projeler veya paket anlaşmaları bunun dışında ayrıca yazılı sözleşme ile değerlendirilebilir.

5.2 Müşteri,2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’dan Ürünlerin teslimatını alternatif bir yöntemle veya Bursa ilçeleri veya şehir dışına yapmasını talep ederse,bu alternatif teslimat yönteminden kaynaklanan her türlümasraf artışı Müşteri’ye ait olacaktır. Müşteri bu masraf farkını 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’nın düzenleyeceği fatura karşılığında ödemeyi kabul eder. İşbu fatura Müşteri tarafından 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’ya nakit olarak ödenecektir.

6. Risk
6.1 Teslimat Müşteri tarafından onaylanmış bir nakliyeci tarafından yapılıyorsa,Ürünlerin riski 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’nın malları onaylanmış nakliyeciye/ambara teslim etmesiyle Müşteri’ye geçer.

6.2 Bir Sözleşme kapsamında birden fazla teslimat yapılması gerekiyorsa,işbu 6. maddenin hükümleri her teslimat için geçerli sayılacaktır.

6.3 Müşteri teslimatın madde 5.3 kapsamında alternatif bir yöntemle gerçekleştirilmesini talep ederse,Ürünlerin riski 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’nın malları kendi tesislerinden sevk etmesiyle birlikte Müşteri’ye geçer.

7.Mülkiyetin Sürdürülmesi
Sözleşme dahilinde satılan Ürünlerin mülkiyeti,satın alma bedeli tamamen ve adı geçen Ürünleri ipotek veya rehine vermeyecek şekilde ödenene kadar 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’da müktesep kalacak ve Müşteri’ye geçmeyecektir. Ürünlerin kiralanmış tesislerde saklandığı durumlarda Müşteri,Mal Sahibini Sözleşmenin konusu olan Ürünlerin mülkiyetinin 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’ya ait olduğuna dair hemen bilgilendirecektir. Bu süre dahilinde ürünlerin zarara uğraması halinde,Müşteri 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’nın mülkiyetinde olan bu ürünlerin zarara uğramasından ötürü2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’nın uğradığı zararı ilk talep halinde,bila ihtar ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

8. Feragat
8.1 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA kusurlu Ürünleri 2 (iki) yıl içinde değiştirmekle sorumlu olup,2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’nın,çalışanlarının,temsilcilerinin ve alt-yüklenicilerinin ihmalinden kaynaklanan zararlar da dahil olmak üzere,doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan sonuçlar veya başka bir nedenle Müşterinin yaşadığı kar kaybı veya diğer zararlardan hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

8.2 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’nın Sözleşmeden doğan yükümlülükleri çalışanları,temsilcileri veya alt-yüklenicileri tarafından gerçekleştiriliyorsa,paragraf 8.1’deki hükümler onların da lehine geçerli olacaktır.

8.3 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA Sözleşme yükümlülüklerini grev,lokavt,işgücüveya malzeme kıtlığı,nakliyede gecikme,her türlükaza,2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’nın alt-yüklenicileri veya tedarikçilerinin gecikmesi,ayaklanma,politik veya sivil karışıklık,doğa olayları,herhangi bir hükümet ile devletin yasası,2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’nın Sözleşme veya başka yetkilerden dolayı tedarik etmesi gereken Mallar için gereken onay ve izinlerin alınmasında gecikme veya 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’nın kontrolüdışında gerçekleşen tüm nedenler gibi sebeplerle sınırlı olmamak kaydıyla bu gibi mücbir sebeplerden dolayı gerçekleştiremiyorsa,Müşteri,2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA aleyhinde hiçbir hak talep edemez.

9. Garanti ve Haklar
9.1 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ,Müşterinin onayı olmadan mevcut Sözleşmelere uygulanmamak üzere,haber vermeden Ürünlerin özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

9.2 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA  ürünlerin teslimini Müşterinin siparişinde belirtilmiş tarih veya tarihlerde veya tarih belirtilmeyen durumlarda makul bir sürede gerçekleştirmekte gecikirse,Müşteri 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA  aleyhinde herhangi bir hak talep etmeyecektir

9.3 Ürünlerle ilgili itiraz veya talepler aşağıdaki koşullar haricinde değerlendirilmeyecektir:

9.3.1 Müşterinin işyerine teslimat sırasında teslim beyanında veya irsaliyede belirtilirse ve

9.3.2 Ürünlerin sevkinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde hem 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’ya hem de nakliyeciye yazılı olarak bildirilirse.

9.4 Müşteri 9.3.1 çerçevesinde teslim beyanını veya irsaliyeyi onaylamazsa ve 9.3.2 çerçevesinde yazılı olarak itiraz ederse,bu teslim beyanı veya irsaliyede belirtilen her kalemi teslim aldığı varsayılacaktır.

9.5 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ,tüm mallarını ve ürünlerini teslim tarihi itibarıyla (ambalaj,montaj kılavuzu,teknik özellikler içeren broşür ve bakım ve kullanım kılavuzu dahil olmak üzere) garanti altına alır. 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’nın teslim ettiği tüm mal ve ürünlerin risk ve sorumluluğu Müşterinin teslim aldığı andan itibaren Müşteri’ye geçer.

10. 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA'nın Yükümlülüklerinin Durdurulması
Müşterinin ödemesi gereken herhangi bir miktar vadesi geldiğinde ödenmemişse,2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ,buradan kaynaklanan diğer haklarına zarar gelmeksizin,Müşteri ödemesini tamamlayana kadar Sözleşmeden doğan tamamlanmamış yükümlülüklerini ve Müşteri’nin varsa diğer tüm siparişlerini hemen durdurabilir. Ayrıca,Müşteri varsa 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’nın mülkiyetindeki ama Müşteri’nin zilyetliğindeki  ürünleri ilk talep halinde,bila ihtar 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’ya 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’nın göstereceği adreste tüm nakliye masraflarını üstlenerek iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

11.Malların İadesi
11.1 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ,kusurlu veya Sözleşmedeki şartnameye uygun olmayacak şekilde teslim edilmiş Ürünler haricinde Ürünlerin iadesini kabul etmemektedir. Bu Ürünler 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ile anlaşıldıktan ve iade edilen tüm mallarla birlikte gelecek bir ürün iade formu onayı alındıktan sonra 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’ya iade edilebilir. Mallar,Müşteri’ye teslim edildikten sonra 5 (beş) gün içinde 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’nın tesislerine onaylı form ile geri gönderilmelidir. Bu ürünler için herhangi bir ödeme talep edilecekse birim fiyat farkı onaylı formu ile fatura kesilebilir.

11.2 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ,takdiri tamamen kendisinde ve uygulanabilecek hüküm ve bedellere tabi olmak üzere malların 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA Türkiye Tarafından teslim edildiği şekilde iade edilmesi şartıyla kabul eder.

11.3 Kusurlu veya Sözleşmedeki şartnameye uygun olmayacak şekilde teslim edilmiş Ürünler için Müşteri’ye ödeme sadece şu koşullarda yapılacaktır:

11.3.1 Ürünler Müşteri tarafından teslim alındıktan sonra 5 (beş) gün içinde 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’ya hasarsız şekilde geri gönderilirse;

11.3.2 Ürünler orijinal ambalajlarında olup açılmamışsa,kullanılmamışsa ve

11.3.3 Ürünlerin fiyat etiketleri veya diğer işaretlerle bozulmamışsa.

12.Geçerli Kanun
12.1 İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

Bu Sözleşmenin yorum ve uygulanmasından doğacak ihtilafların hallinde Bursa  Merkez Mahkemeleri ve İcra ve İflas Müdürlükleri münhasıran yetkili mahkeme ve icra daireleridir. 

Bu Sözleşme gereğince gerçekleştirilen tüm işlemler için çıkabilecek her türlüuyuşmazlıklarda  2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’nın ticari defter,kayıt ve belgeleri ile elektronik tüm kayıtları ve bilgisayar kayıtları ile faks kayıtlarının 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nın 193. maddesi uyarınca münhasır delil olarak kabul edilecektir. Müşteri bunlara karşı her türlüitiraz ve def’i haklarından ve dava halinde 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA defter ve kayıtlarının usulüne uygun tutulduğuna dair yemin teklif etme haklarından feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

13.Adres ve Mülkiyet Değişikliği
Müşteri aşağıdaki durumlarda 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’ya yazılı tebliğ yapacaktır:

13.1 Müşterinin adresinde olan herhangi bir değişiklikten hemen sonra

13.2 Müşterinin ortaklık yapısı değişmesinde veya Müşterinin işletmesinin tamamen el değiştirmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde.

14. Mahsup
Mahsup etme işlemi,kanun gereğince 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ile Müşteri arasında karşılıklı borçoluştuğu anda otomatik olarak,tarafların isteklerinden bağımsız bir şekilde yapılacaktır;2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’nın özel olarak mahsup işlemi başlatmasına gerek yoktur. Taraflar hesap mutabakatlarında sözleşmenin bu maddesinin derhal uygulanacağını kabul ederler.

İşbu sözleşme ile taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi kurulmuş olduğunu kabul ederler.

15.Fiyatlar
Tüm fiyatlar Türk Lirasıdır. Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir.

16.Gizlilik
Taraflar gerek işbu Sözleşme şartlarını,gerekse bu çerçevede gerçekleştirilecek çalışmaları,2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA tarafından Müşteri’ye iletilmiş/iletilecek ve/veya Müşteri tarafından öğrenilecek olan tüm bilgileri uhdesinde tutmayı,söz konusu bilgilerin Sözleşme amacı dışında kullanılmasını önlemek amacı ile gerekli dikkat ve özeni göstermeyi,yasalarla yetkili kılınan merciler dışında 3. bir şahsa vermemeyi,Sözleşme’ye tabi konuları ve bilgileri diğer gerçek ve tüzel kişilere aktarmamayı kabul ve taahhüt eder.

17.Sözleşmenin Feshi
2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ,Müşterinin bu sözleşme ile öngörülmüş vadelerde ürün bedelini ödememesi halinde derhal sözleşmeyi haklı nedenle feshetme hakkına sahiptir.

Ayrıca 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ,her zaman bu sözleşmeyi fesih tarihinden 15 (onbeş) gün önce yazılı şekilde Müşteri’ye ihbar etmek kaydıyla sözleşmeyi herhangi bir sebep göstermeksizin feshetme hakkına sahiptir. Bu takdirde,Müşteri başta mahrum kalınan kar olmak üzere,her tür maddi ve manevi zarar dahil olmak üzere menfi müspet bir zarar talebinin olmayacağını ve her tür dava ve talep hakkının kalmayacağı hususunu,bu durumu kabul ederek işbu sözleşmenin tanzim edilmiş olduğu hususunu bildiğini kabul eder.

2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’nın bu sözleşmeyi feshettiğini bildirdiği tarihten itibaren 7 (gün) içinde Müşteri,bedellerini ödememiş olduğu ürünleri 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’ya iade etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde,iade edilmemiş ürün bedellerinin iki katı oranındaki cezai şartı 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA ’ya ilk talep halinde,bila ihtar ödemeyi gayrikabili rücu,kabul,beyan ve taahhüt eder.

18. Damga Vergisi
Bu sözleşmeden ve ileride tanzim edilmesi halinde ek protokollerden doğacak Damga Vergisi 2G Yangın Kapı Sistemleri-Özkan SAVA tarafından ödenecektir.